IS HET EEN GOED IDEE JE ARTIESTENNAAM ALS MERK TE REGISTREREN?

Mobirise

In de muziekindustrie gaat het vaak over het auteursrecht. Het is uiteraard belangrijk om de auteursrechten op de muziek die je maakt te beschermen en te handhaven. Maar hoe zit het met de bescherming van je (artiesten)naam?

Evolutie

De muziekindustrie heeft een enorme evolutie ondergaan in de huidige tijden van streamen en downloaden. De focus van artiesten is aan het verschuiven van het verkopen van platen naar hun eigen branding, het voeren van (wereld)tournees, het verkopen van producten onder hun naam (denk bijvoorbeeld aan Jennifer Lopez parfum) en het sluiten van endorsement deals met grote merken (denk bijvoorbeeld aan Beyoncé voor Pepsi). Door middel van het exploiteren van zichzelf als merk, kunnen artiesten significante inkomsten genereren.


Merkenrecht

De relevantie van het merkenrecht is voor artiesten dan ook serieus toegenomen ten opzichte van het auteursrecht. Door middel van een merkrecht kunnen immers dingen als namen, logo’s en slogans worden beschermd, terwijl het auteursrecht voornamelijk dient ter bescherming van originele en creatieve werken zoals muziekcomposities en -opnames.

Merkregistratie

Wanneer de artiestennaam ingeschreven staat als merk, verkrijgt de artiest het exclusieve recht om dat merk te gebruiken. Verder verkrijgt hij hiermee sterkere rechten om iemand die zijn naam zonder zijn toestemming gebruikt te verbieden dat nog te doen en om schadevergoeding of winstafdracht vorderen. 


Coinye

Zo heeft rapper Kanye West vrij recent met succes op grond van zijn merkrechten verboden dat de naam COINYE gebruikt werd voor een nieuwe cryptocurrency, en moest het café “Velvet Elvis” jaren geleden al haar naam wijzigen na klachten van de erven van Elvis.

Darkraver

Een ander voorbeeld van een succesvol beroep op merkenrechtelijke bescherming van de artiestennaam, betreft de rechtszaak van DJ Darkraver. Dankzij zijn merkrechten heeft DJ Darkraver aan de gedaagde een verbod tot het in bezit hebben en te koop aanbieden van de domeinnaam “darkraver.eu” opgelegd. Als gevolg daarvan verkreeg DJ Darkraver de beschikken over de domeinnaam. 

Licentie

Als een merkhouder aan een derde toestemming geeft tot het gebruik van zijn merk, worden daaraan vaak voorwaarden verbonden in een licentieovereenkomst zoals het afdragen van royalties. Een artiest kan serieuze extra inkomsten genereren door een derde toe te staan merchandise te verkopen onder zijn als merk beschermde naam.

Mw. mr. Leonie Kroon
 / Dhr. mr. Erhan Aydogmus
advocaat

kroon@dillingerlaw.nl - aydogmus@dillingerlaw.nl

tags: Artiest, merknaam 

SUBSCRIBE

SIGN-UP FOR NEWS UPDATES AND ALERTS

CONTACT US

Dillinger Law.
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
secretary@dillingerlaw.nl
+31 88 628 8314